Welkom bij mijn business card informatie pagina. Vindt hier directe links naar mijn portfolio, cv, werk en contactgegevens.

Ik ben Kesha (dat spreekt je uit als ‘keesja’) en ik ben in 2022 cum laude afgestudeerd aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten (ABV). Ik mag mezelf nu officieel docent Beeldende Kunst en Vormgeving noemen 😊

Mijn afstudeeronderzoek tijdens mijn opleiding tot docent draaide om culturele identiteit vanuit een zwart perspectief. De wijze hoe ik dat deed, viel op waardoor ik door ABV ben voorgedragen voor een nominatie voor de Jacques de Leeuwprijs 2022. En op 30 juni heb gewonnen. 

Mijn afstudeerproject Beyond The Cool is een kunsteducatief platform waar ik tijdens mijn afstudeerprestatie de eerste aanbevelingen heb gegeven om het Westerse perspectief binnen kunsteducatie te verbreden naar een wereldwijd perspectief. De website als digitaal platform zal ik vanaf september 2022 bij de Master Kunsteducatie verder gaan ontwikkelen.

ENG: Welcome to my business card information page. Here you will find direct links to my portfolio, resume, work and contact details.

My name is Kesha (pronounced ‘keesja or case-ya’) and I graduated cum laude from Fontys School of Fine and Performing Arts (department ABV) in 2022. I can officially call myself now a teacher of Visual Arts and Design. 

My graduation research during my teacher training revolved around cultural identity from a black perspective. The way that I did that stood out, therefor ABV handpicked me to be nominated for the Jacques de Leeuw Prize 2022. That I won on June 30. 

My graduation project Beyond The Cool is an art education platform where I gave the first recommendations during my graduation performance to broaden the Western perspective within arts education to a global perspective. I will continue to develop the website as a digital platform from September 2022 at the FHK Master of Arts Education.

Portretvideo Jacques de Leeuw nominatie (Dutch only)
Mijn werk als illustrator | My work as illustrator